องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

อีเมลกลาง
Web mail
อบต.ค้อใต้

สถิติ sitemap
วันนี้ 92
เดือนนี้6,220
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)52,574
ทั้งหมด 280,000

info แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2567
อบต.ค้อใต้ ขอเชิญชวนประชาชน นิติบุคคล ที่เคยมารับบริการหรือติดต่องานตามภารกิจของ อบต.ค้อใต้ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT 2567


camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ มอบเงินสงเคราะห์ศพธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลค้อใต้แก่ทายาทคุณแม่คำจันทร์ ทิพย์เนตร บ้านขามพัฒนา หมู่ที่ 9
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้จัดทำโครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ดำเนินโครงการ อบต. สัญจร พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ศาลาประชาคม ม.9
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ดำเนิน โครงการดำเนินงานกำจัดขยะอันตราย : กิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศาลาประชาคม ม.9
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบ้านหนองแค หมู่ที่ 2 ให้ประชาชนสัญจรสะดวกในเวลากลางคืน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เพื่อศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลค้อใต้
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview9
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview10
ประชาสัมพันธ์กำหนดการโครงการดำเนินงานกิจกรรมกำจัดขยะอันตราย:กิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview13
ประชาสัมพันธ์กำหนดการโครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview13

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การขยายการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีพ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview29
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview24
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview25
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview81
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview21

thumb_up Page Facebook
page facebook องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
(นายสุขุม สิงห์เสนา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 091-8643986
(นายสุขุม สิงห์เสนา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 091-8643986
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ