info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 36
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 17 มกราคม 2565 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
วันที่ 13 มกราคม 2565 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ร่วมชี้แนวเขตอ่างห้วยทราย
วันที่ 12 มกราคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอสว่างแดนดิน เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ครั้งแรก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เพื่อเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ดำเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2565
วันที่ 20 ธันวาคม 2564 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ลงพื้นที่2 ตัดกิ่งไม้และเถาวัลย์ป้องกันมดเข้าทำรังหน้าสัมผัสแมคเนติกอัตโนมัติของสายดับและชุดขั่วชุดโคม ตามถนนสายท่าวัด-ชุมพล ม.4
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนนบ้านขามพัฒนา ม.9 และตรวจซ่อมชุุดควบคุมอัตโนมัติ บ้านชุมพล ม.4
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคค้อใต้ ออกตัดกิ่งไม้ที่บังโคมไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายนาสมบูรณ์-ขาม เพื่อให้ประชาชนสัญจรสะดวกในเวลากลางคืน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ออกแซมไฟฟ้าสาธารณะถนนและระบบอัตโนมัติบ้านนาสมบูรณ์ ม.8 เพื่อให้ประชาชนสัญจรในเวลากลางคืนสะดวกปลอดภัย
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview63
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview79
ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview79
ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview90
ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview93

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview77
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview91
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview134
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview266
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview268

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793

public หนังสือราชการกรมฯ


ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ