messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 30
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 26
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 28
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 102
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 307
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 277
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 315
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 442
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 396
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 441
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 62 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 415
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 61 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 363
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1