info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 19
folder การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
insert_drive_file การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
photo> อบต.ค้อใต้ สัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 บ้านหนองโข่ย หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
photo> การประชุม อปพร.ตำบลค้อใต้ สามัญประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
photo> การประชุมวางแผนการดำเนินงานกองทุน สปสช.เพื่อชี้แจงแนวทางการขอรับสนับนุนงบประมาณโครงการฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
photo> อบต.ค้อใต้ สัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 บ้านขาม หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
photo> กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จังหวัดสกลนคร วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
photo> อบต.ค้อใต้ สัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 บ้านหนองแค หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793