messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ติดต่อหน่วยงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เลขที่ 447 ม.3 อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 โทรศัพท์ 042-704-738 โทรสาร 042-704-737 อีเมล์ : khotai2560@gmail.com เว็บไซต์ : www.khotai.go.th
แผนที่ตำบล

แผนที่หน่วยงาน
เบอร์ติดต่อผู้บริหาร
นายสุขุม สิงห์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ โทร. 091-8643986 นางสุพัตรา สีดามาตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ โทร. 081-8716793 นางสาวอนันท์ อรัญปักษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ โทร. 086-5416652 นางสาวพรรทิ ระหูภา หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ค้อใต้ โทร. 087-2288182 นางสุพัตรา สีดามาตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง โทร. 081-8716793 นางสาวอนันท์ อรัญปักษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง โทร. 086-5416652 นางสาวณัฏฐ์ชุดา วงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทร. 065-0538909 นางสาวโสภิตา ศรีสุดา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม โทร. 081-9746182 หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ค้อใต้ โทร. 087-2265577 หรือ 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง