องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
group กองสวัสดิการสังคม
(นางสาวโสภิตา ศรีสุดา)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.ค้อใต้
โทร : 081-9748162
(นายจารุกิตติ์ ผาอินทร์)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 083-3271256
(นางวัชราภรณ์ สวัสดี)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
โทร : 061-5065858