องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
group ฝ่ายบริหาร
(นายสุขุม สิงห์เสนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
โทร : 091-8643986
ร้อยตรีรำไพ รักษากุมาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-2659492
นายจันทร์ ขันทะโคตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-0596445
นายเอกสิทธิ์ จินดา
เลขานุการนายกององค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 099-7250691
(นางสุพัตรา สีดามาตย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793