info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 144
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ร่วมกับผู้น้ำท้องที่และประชาชนจิตอาสาตำบลค้อใต้ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียนบ้านค้อใต้เพื่อเตรียมเป็นสถานที่กักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่กักตัวเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิดในพื้นที่ในตำบลค้อใต้
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2/2564
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ออกติดตั้งถังขยะอันตราย ในพื้นที่หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยเรียบหนองบองใหญ่ บ้านขาม ม.3 ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ออกซ่อมแซมถนนสายบ้านขาม - หนองแค เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มา ด้วยความสะดวกและปลอดภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอนปู่ตา - ห้วยกุดนางอ่ำ บ้านหนองแค ม. ๒ ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview23
ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview24
ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview37
ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview41
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview25
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview26
ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview45
ภาพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview60

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทราย บ้านชุมพลหมู่4 โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview14
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview14
ซื้อวัสดุก่อสร้างน้ำยางมะตอยเทพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview22
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทราย บ้านชุมพลหมู่4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview17
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview19
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview25
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview84
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview215
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview223

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ