ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การประการใช้แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ชื่อไฟล์ : nVnnfElWed40000.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ขอประชาสัมพันธ์การประการใช้แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนทราบห้วงระยะเวลาการดำเนินโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถตรวจสอบการดำเนินงานและสามารถเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ดำเนินงาน


ชื่อไฟล์ : dCq4n7oWed40005.pdf

ชื่อไฟล์ : flJwBZoWed40010.pdf

ชื่อไฟล์ : r435BLhWed40016.pdf