ชื่อเรื่อง : ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ชื่อไฟล์ : Sc0IoCRMon22616.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ประชาชนทราบการรายละเอียดโครงการกิจกรรมต่างๆที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆได้