ชื่อเรื่อง : องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ขอประชาสัมพันธ์การประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลว 09.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นและประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในตำบลค้อใต้เข้าการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
ชื่อไฟล์ : NnlHbu5Tue42718.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้