ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
ชื่อไฟล์ : aaXYBoYFri93557.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้