messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเยาวชนส่งผลงานวาดภาพ และนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกิจกรรม“วันงดสูบบุหรี่โลก ๓๑ พฤษภาคม” grade
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview6
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview9
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ grade
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview22
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย grade
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview20

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

folder แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview35
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview161
ประชาสัมพันธ์การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview330
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview38
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview363

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม