องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
group กองคลัง
(นางสาวอนันท์ อรัญปักษ์)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-5416652
(นางสาวหทัยชนก พันธ์วงศา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : 085-0122482
(นางสาวนิชานาถ ขันอาสา)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 082-8931552
(นายคุณานนท์ คุณวงศ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 081-5921086
(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โทร : 0
(นายมีสิน พรมผัน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 095-3859316
(นางสาวศิริวรรณ ปานชะเล)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 098-4384665
นางสาวสุภาพร ชุติกรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 089-7694007