messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
18 พฤษภาคม 2567 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดได้ออกบริการน้ำใช้ให้กับประชาชน บ้านขาม ม.3 (งานศพ) [20 พฤษภาคม 2567]
การจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566[13 พฤษภาคม 2567]
วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านนาสมบูรณ์ ม.8[8 พฤษภาคม 2567]
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้ตามแนวแก่งน้ำ โรงเรียนคำเจริญวิทยา บ้านคำเจริญ ม.5[3 พฤษภาคม 2567]
วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านท่าวัด ม.7[3 พฤษภาคม 2567]
วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้มอบเงินสงเคราะห์ศพธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลค้อใต้แก่ทายาทคุณพ่ออาทิตย์ มาลัย บ้านค้อใต้ หมู่ที่ 1 [3 พฤษภาคม 2567]
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ลงพื้นที่ ตัดกิ่งไม้ตามแนวสายไฟบริเวณศาลปู่ตา บ้านหนองแค ม.2[30 เมษายน 2567]
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ลงพื้นที่ ตัดกิ่งไม้ตามแนวสายไฟและบ้านเรือน บ้านหนองโข่ย ม.6[24 เมษายน 2567]
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 และบ้านขามพัฒนา หมู่ที่ 9[19 เมษายน 2567]
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ลงพื้นที่ซ่อมชุดควบคุมอัตโนมัติไฟฟ้าส่องสว่างบ้านหนองแค ม.2 และบ้านหนองแคสอง ม.10[18 เมษายน 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 1 - 10 (ทั้งหมด 614 รายการ)