info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 27
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [6 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ร่วมกับผู้น้ำท้องที่และประชาชนจิตอาสาตำบลค้อใต้ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียนบ้านค้อใต้เพื่อเตรียมเป็นสถานที่กักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง [23 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่กักตัวเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิดในพื้นที่ในตำบลค้อใต้ [23 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2/2564 [21 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ออกติดตั้งถังขยะอันตราย ในพื้นที่หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร [9 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยเรียบหนองบองใหญ่ บ้านขาม ม.3 ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร [8 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ออกซ่อมแซมถนนสายบ้านขาม - หนองแค เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มา ด้วยความสะดวกและปลอดภัย [8 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอนปู่ตา - ห้วยกุดนางอ่ำ บ้านหนองแค ม. ๒ ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร [2 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนซอยบุญชูร่วมสุข บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร [1 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลตามโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลค้อใต้ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [1 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
1 - 10 (ทั้งหมด 243 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793