องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
group สำนักงานปลัดอบต-ค้อใต้
(นางสาวพรรทิ ระหูภา)
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ค้อใต้
โทร : 087-2288182
(นางรวินท์นิภา ฉัตรวิไลลักษณ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 088-7011757
(นางสาวอุไลวรรณ พันธุวงศา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 084-7280251
(ว่าง)
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
โทร :
(นายอดิเทพ ทาจันทร์)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร : 088-3532009
(นางสาวกิตติพร อุบลครุฑ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 093-0847519
(ว่าง)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
(นายอาทร ทิพเนตร)
ผู้ช่วย จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 084-7552122
(นายนิวัช น้อยหว้า)
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 085-9269471
(นายอากาศ จันทะกิจ)
คนตกแต่งสวน
โทร : 088-7403345
(นางลำปาง ศรีพันธ์)
นักการ-ภารโรง
โทร : 087-9541698
(นายวีระสิทธิ์ สีหาบรรดิษฐ์)
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 083-3333565