องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานและข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2566 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565- กันยายน 2566)
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ค้อใต้ เพื่อคัดเลือกประธานและเลขานุการ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
การประชุมคณะกรรมการสนันสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.ค้อใต้ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ สมัยวิสามัญที่ 3/2566 เพื่อพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณในหมวดงบลงทุน
การตรวจสอบสภาพถังเครื่องดับเพลิง
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบและอัตราป้าย/ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีพ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview9
ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview15
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview23
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview15
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 แก้ไขครั้งที่ 3/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview28

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) อบต.ค้อใต้ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview6
ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview8
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การขยายการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีพ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview6
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview13
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview16
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview55
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview12

thumb_up Page Facebook
page facebook องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้