messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
info แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2567
อบต.ค้อใต้ ขอเชิญชวนประชาชน นิติบุคคล ที่เคยมารับบริการหรือติดต่องานตามภารกิจของ อบต.ค้อใต้ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT 2567


camera_alt ภาพกิจกรรม
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ลงพื้นที่ซ่อมชุดควบคุมอัตโนมัติไฟฟ้าส่องสว่างบ้านหนองแค ม.2 และบ้านหนองแคสอง ม.10
โครงการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกราตน์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2567
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
วันที่ 5 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้มอบเงินสงเคราะห์ศพธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลค้อใต้แก่ทายาทนายชานนท์ โคตรสีนีย์ บ้านหนองโข่ย ม.6
วันที่ 26 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้มอบเงินสงเคราะห์ศพธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลค้อใต้แก่ทายาทคุณพ่อสุวรรณ์ สุวงค์ภักดี บ้านหนองแคสอง ม.10
วันที่ 20 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้มอบเงินสงเคราะห์ศพธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลค้อใต้แก่ทายาทคุณแม่อำนวย นาคราช บ้านค้อใต้ หมู่ที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้จัดกิจกรรมประชุมพนักงานส่วนตำบล ครู พนักงานจ้าง เพื่อมอบนโยบายปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
วันที่ 5 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้จัดโครงการฝึกอบรมทำขนมแครกเกอร์เคลือบช็อคโกแลต ในกลุ่มเด็กเยาวชนตำบลค้อใต้ ประจำปีงบประมาณ 2567
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview16
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview22
ประชาสัมพันธ์กำหนดการโครงการดำเนินงานกิจกรรมกำจัดขยะอันตราย:กิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview26
ประชาสัมพันธ์กำหนดการโครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview26
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview30
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview102
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview28
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview277

thumb_up Page Facebook
page facebook องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้