องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหนองบะกลาง บ้านค้อใต้ หมู่ที่1
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบ้านหนองแคสอง ม. 10 เพื่อให้ประชาชนสัญจรสะดวกในเวลากลางคืน
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลตามโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลค้อใต้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ระหว่างวันที่ 23 - 30 พฤษภาคม 2566
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ลงพื้นที่รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ ศาลาประชาคมบ้านชุมพล หมู่ที่ 2
โครงการเยี่ยมบ้านสร้างความรักความเท่าเทียมให้ผู้พิการตำบลค้อใต้ ณ บ้านค้อใต้ บ้านหนองแค บ้านหนองโข่ย และบ้านหนองแคสอง
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ณ บ้านขาม ม.3 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มา เวลากลางคืนได้สะดวกปลอดภัย
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ลงพื้นที่รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองแค หมู่ที่ 2
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ณ บ้านขาม ม.3 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มา เวลากลางคืนได้สะดวกปลอดภัย
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview13
แผนที่แม่บทแสดงแนวเขตการปกครองและรูปแปลงที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview11
บัญชีปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview22
สรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริตประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview15
สรุปข้อมูลที่ได้รับจากระบบการรับฟังข้อร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview18

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview18
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview228
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview261
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview274
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview398

thumb_up Page Facebook
page facebook องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้