องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
group กองช่าง
(นางสุพัตรา สีดามาตย์)
ปลัด อบต.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-8716793
ว่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(นางสกลวรรณ มะโนวรรณ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 085-2519030
(นายปกรณ์ สิงห์เสนา)
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : 092-8859616
(นายเจษฎา จงใจสู้)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
โทร : 093-4910019
(นายอนุชิต สิงห์ชัย)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 081-7696846