องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
folder การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
folder การพัฒนาบุคลากร
insert_drive_file ประกาศ ก.ท. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview61
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview158
insert_drive_file การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview150
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview150

folder การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
insert_drive_file ประกาศ ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview61
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview59
insert_drive_file ประกาศ ก. ถ.กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview63
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview160
insert_drive_file ประกาศ อบต.ค้อใต้ เรื่อง ฐานในการคำนวนและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview140