messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 45
การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 92
นโยบายกลยุทธ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 249
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 272
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 327
ขัอบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 291
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลค้อใต้และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการและให้บริกา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 295
นโยบายและกลยุทธ์ ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
คำสั่งแบ่งงานองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 299
ประชาสัมพันธ์กรอบอัตรากำลัง ๓ ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2561 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 304
ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2561 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 292
ประกาศ อบต.ค้อใต้ เรื่องการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2561 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 297
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2561 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 312
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1