info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 166
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 152 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793