info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 173
folder รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
insert_drive_file รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของ อบต.ค้อใต้ ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7]
insert_drive_file ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของ อบต.ค้อใต้ ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7]
insert_drive_file ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของ อบต.ค้อใต้ ประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7]
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793