info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 30
folder ประกาศใช้แผนดำเนินงานฯ
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประการใช้แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 135 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 139 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 166 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 160 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 165 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file การใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793