info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 18
folder แผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561(เงินสะสม) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793