messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder การโอน-เปลี่ยนแปลง-แก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประชาสัมพันธ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 1
ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 6
ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 7
ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 6
ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 15
ประชาสัมพันธ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 24
ประชาสัมพันธ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 22
ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 16
ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 31
ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 18
ประชาสัมพันธ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 22
ประชาสัมพันธ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 30
ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 21
ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 19
ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 40
ประชาสัมพันธ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 22
ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 21
ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 21
ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 39
ประชาสัมพันธ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 31
1 - 20 (ทั้งหมด 56 รายการ) 1 2 3