messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
volume_down ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชนประจำปี 2563

ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลค้อใต้ มอบเงินสงเคราะห์ศพแก่ทายาท นางบุญเลี้ยง ทองนิล

โครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา โคก หนอง นาโมเดลตำบลค้อใต้ บ้านชุมพล หมู่ที่ 4

การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลค้อใต้ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบฯ 2563

รางวัลชนะเลิศ "วอลเล่ย์บอลหญิง" ในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอสว่างแดนดิน

ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่มีผลงานเด่น เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน วันที่ 20 กันยายน 2562

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารตามหลักธรรมาภิบาล สาขา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561

รางวัล อปท."ก่อการดี ลดเมาเพิ่มสุข" เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

โครงการสานพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง ระดับดีเยี่ยม เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560