messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) อบต.ค้อใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระแดง-วังบักตู้ บ้านชุมพลหมู่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระแดง-วังบักตู้ บ้านชุมพลหมู่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายกลางหมู่บ้าน บ้านขาม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด(รอบโรงเรียน)บ้านนาสมบูรณ์ หมู่8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในเขตตำบลค้อใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาสมบูรณ์ หมู่8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาสมบูรณ์-ดอนป่าก้าว หมู่ที่8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.56-003 สายบ้านขามพัฒนา-คำเจริญ หมู่ที่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแคสอง-บ้านโนนสะอาด บ้านหนองแคสองหมู่10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองบะกลาง บ้านค้อใต้หมู่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างจ้างเหมารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายกลางบ้านขามหมู่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมพล-หนองกุง บ้านชุมพลหมู่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าวัด-ชุมพล บ้านท่าวัด หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าช้า-ห้วยกุดนางอ่ำ บ้านหนองแคหมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนปู่ตา-ห้วยกุดนางอ่ำ บ้านหนองแคหมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายชุมพล-คำปลากั้ง บ้านชุมพลหมู่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายรอบหมู่บ้าน บ้านหนองโข่ย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองโข่ย-วังเดือนห้า บ้านหนองโข่ย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเสริมผิวจราจร ASPHAL CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ 56-003 สายบ้านขามพัฒนา-คำเจริญ บ้านคำเจริญ หมู่ที่5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้าง หอถังสูง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร บ้านท่าวัด หมู่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างขุดลอกสระแดง(ช่วงที่2)บ้านคำเจริญหมู่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านขามพัฒนาหมู่9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าวัด หมู่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้าน บ้านนาสมบูรณ์หมู่8 (ซอยบุญชูร่วมสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำเจริญหมู่5 (ซอย6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้าน บ้านหนองแคสองหมู่10(ซอยตู้นี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อโครงการรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กิจกรรมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในระดับครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้าง่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขามหมู่3(ซอยบ้านทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านขามหมู่3(บริเวณหน้าสถานีอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 81
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านนาสมบูรณ์หมู่8 (บริเวณถนนรอบโรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านหนองกุง-อ่างห้วยทราย บ้านชุมพลหมู่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านคำเจริญ หมู่5(ซอย8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองบะกลาง บ้านค้อใต้หมู่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 79
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระแดง บ้านชุมพลหมู่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 86
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหนองแคสอง-บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 90
rss_feed จ้างโครงการซ่อมสร้างถนน ASPHAL CONCRETE สายกลางบ้านขามพัฒนา หมู่9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 102
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบุญชูร่วมสุข บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนปู่ตา-ห้วยกุดนางอ่ำ บ้านหนองแคหมู่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 140
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าช้า-ห้วยกุดนางอ่ำ บ้านหนองแคหมู่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 125
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายบ้านค้อใต้-โรงเรียนบ้านค้อใต้หมู่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 149
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางรอบหมู่บ้านบ้านหนองโข่ยหมู่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 159
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านท่าวัด-บ้านชุมพล บ้านท่าวัดหมู่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 205
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระแดง-วัดใหม่บ้่านหนองกุง บ้านชุมพล หมู่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 203
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำซอยกำนันบ้านค้อใต้หมู่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 210
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำซอยทานตะวันบ้านนาสมบูรณ์หมู่8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 201
1 - 50 (ทั้งหมด 80 รายการ) 1 2